PSB is being developed by Pooya Paridel.
شركت مديريت فناوري بورس تهران
Tehran Securities Exchange Technology Management Co
معرفی فیلتر در دیده بان بازار

با استفاده از فیلتر می توانید فقط سطرهایی (نمادهایی) را در دیده بان بازار مشاهده کنید که دارای مشخصات مورد نظر شما باشند. 

بطور مثال می توان به مثال های زیر اشاره نمود:

  • نمایش نمادهایی که بیش از 100 بار معامله شده اند.
  • نمایش نمادهایی که دارای صف خرید می باشند
  • نمایش نمادهایی که کمتر از حجم مبنا معامله شده اند
  • و ...

دقت کنید که موارد بالا بصورت نمونه مطرح شده اند و دست شما در طراحی شرط مورد نظر باز می باشد.